Otkup

Zainteresovani smo za otkup svih vrsta otpadne industrijske plastike, i za tu namenu obezbeđen je vozni park. Ovakvom praksom, na društveno odgovoran i zakonom propisan način, rešava se problem nagomilavnja otpadne industrijske plastike, te se u značajnoj meri smanjuje potreba za proširenjem postojećih i kreiranjem novih deponija, dok se istovremeno omogućava dodatna ekonomska dobit industrijama koje otpadnu plastiku proizvode.