COWER-IMAGE

Druženje sa TCT

Објављено Постављено у Uncategorized

Dana 05.03.2017. godine u prostorijama kompanije ARTPOINT organizovali smo druženje sa biciklistima udruženja TCT. U želji da svi živimo zdravije, spojili smo sport i zaštitu životne sredine u jedno. Svako od nas bi trebao da se bavi sportom, a biciklizam je jedan od višestruko korisnih sportova, kao i da čuva životnu sredinu, odnosno otpad odlaže na za to predviđena mesta, odnosno angažuje firme koje se time bave, kao što je kompanija ARTPOINT.

U opuštenim i krajnje prijateljskim razgovorima sa članovima TCT udruženja napravljeni su planovi i dogovori kako proširiti svest ljudi o zaštiti životne sredine i kako ih informisati o postojanju kompanije ARTPOINT i njenoj ulozi u očuvanju zdravijeg i lepšeg životnog prostora svakog od nas.

Dogovoreno je da kompanija ARTPOINT bude sponzor svim udruženjima ovakve vrste, ukoliko postoji interesovanje. Jednom mesečno na dogovoreno mesto, članovi udruženja bi donosili otpad (papir, karton, otpadnu plastiku, metal i elektro otpad) koji bi kompanija ARTPOINT otkupila i sredstva od prikupljenih sekundarnih sirovina uplalitala udruženju kao donaciju. Obaveza članova je da prilikom predaje otpada sa sobom imaju važeću ličnu kartu kako bi smo bili u mogućnosti da evidentiramo njihov otpad.

Zahvaljujemo udruženju TCT što nas je posetilo i što ćemo ubuduće nastupati u istom timu i radujemo se našim zajedničkim budućim akcijama.